Close

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU                                                                                                                                                                          

Posiadamy ogromne doświadczenie w sprzedaży w Internecie, dzięki czemu zakupy u nas to pewność i gwarancja Państwa zadowolenia. Udział w naszych aukcjach oznacza akceptację wszystkich zasad zamieszczonych w regulaminie przez kupującego.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                                                                                        

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym,  zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego, dostarczania zamówionych produktów kupującemu, uiszczania przez kupującego ceny sprzedaży produktów,  uprawnienia do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) Dostęp do  stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internet posiadającym dostęp do:

b) Internet Explorer lub

c) Google Chrome lub

d) Mozilla Firefox lub

e) Opera lub

f) Apple Safari

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Kupujący zobowiązany jest nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym jak również powstrzymać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

PRZED ZAKUPEM TOWARU                                                                                                                                                              

 • W przypadku chęci zakupu w naszym sklepie kilku przedmiotów, proszę o kontakt celem ustalenia łącznych kosztów przesyłki i czasu realizacji dostawy;
 •  Zdjęcia na sklepie są poglądowe i niektóre elementy konstrukcyjne mogą nieznacznie się różnić;
 •  Zamówienia niestandardowe (kolory przedmiotów - DOWOLNY KOLOR, wykonanie, wzory i wymiary na zamówienie) realizujemy w terminie do 14 dni, tylko po uprzednim kontakcie i uzgodnieniu.

PO ZAKUPIE TOWARU                                                                                                                                                                   

 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 • Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 • Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 • Cena produktu ujawniona na sklepie nie zawiera kosztów przesyłki
 • Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest cena podana w chwili wyboru formy zapłaty oraz dostawy towaru, która to cena obejmuje również koszty przesyłki.
 • Sklep Fischergrzejniki wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 • Po kupieniu przedmiotu otrzymacie Państwo e-maila z podstawowymi danymi potrzebnymi do finalizacji transakcji;
 • W tytule wpłaty prosimy wpisać numer zamówienia, imię i nazwisko;
 • Należy wybrać sposób zapłaty: przedpłata na konto czy płatność za pobraniem;
 • Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych. W przypadku zwłoki w zapłacie we wskazanym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
 • Do każdej przesyłki dołączany jest paragon, jeżeli życzą sobie Państwo fakturę bardzo prosimy o informacje i przesłanie danych do jej wystawienia;
 • Prosimy podać aktualny nr telefonu dla kuriera;
 • Jeżeli chcesz otrzymać zakupiony towar na adres inny niż podany przy zamówieniu, powiadom nas o tym;
 • W przypadku zakupu przedmiotu, gdzie oferujemy kilka wzorów lub kolorów danego przedmiotu, proszę o szczegółową informację co do wybranego wzoru i koloru, przesyłanie powyższych danych przyczyni się do szybszej wysyłki zakupionego przedmiotu, unikniemy również nieporozumień związanych z wzorem, kolorem zakupionego towaru, adresem wysyłki czy też formą płatności i wysyłki.
 • Wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zakup towaru otrzymają Państwo dokument PDF potwierdzający transakcję oraz regulamin sklepu internetowego. Proszę o zachowanie  w/w dokumentu.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                

        Produkty Fischergrzejniki staramy się wysyłać natychmiast – przesyłka za pobraniem lub od momentu wpłynięcia pieniędzy na nasze konto w przypadku płatności przelewem.

 

Czas realizacji zamówień:

- grzejniki łazienkowe od 2 do 8 dni roboczych;

- grzejniki dekoracyjne od 4 do 10 dni roboczych;

- grzejniki pokojowe od 4 do 10 dni roboczych;

 

Zastrzegamy sobie większy termin realizacji od 5 do 15 dni na zamówienia indywidualne (ilość zamawianych sztuk) oraz dodatkowe (przyłącza, kolor, rozmiar).

WYSYŁKA                                                                                                                                                                                       

Wszystkie wysyłki realizowane są tylko poprzez firmę kurierską DPD i są ubezpieczane w 100% wartości na czas transportu. Wysyłka kurierska sprawia, że większość towarów dociera do kupujących następnego dnia roboczego po nadaniu paczki. Paczki wysyłane i doręczane są tylko w dni robocze.

 

ODBIÓR PRZESYŁKI                                                                                                                                                                         

W przypadku wysyłki towaru w formie pobrania najpierw należy zapłacić, a następnie sprawdzić otrzymany  produkt. Bardzo prosimy w chwili odbierania przesyłki od kuriera o sprawdzenie dokładne produktu, aby upewnić się, czy nie było uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie, jak również  pod kątem zgodności towaru z dokumentami przewozowymi oraz handlowymi dostarczonymi z przesyłką.

Jeżeli Klient stwierdza, że stan przesyłki nie budzi żadnych zastrzeżeń na liście przewozowym prosimy wpisać: ”Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia. Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.“

Prosimy o niezwłoczne, w ramach możliwości, sprawdzenie dostarczonego towaru.

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź innych zastrzeżeń co do stanu przesyłki należy:

 • zgłosić ten fakt kurierowi;
 • żądać od kuriera spisania protokołu (protokół nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji),
 • Kurier zawsze ma obowiązek zaczekać na odpakowanie towaru;
 • Zaleca się wykonanie zdjęć protokołu oraz uszkodzonego grzejnika;

 

REKLAMACJE                                                                                                                                                                                   

 

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad. W przeciwnym razie, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią przepisu art. 556-556³ Kodeks Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań alby towar zakupiony w naszym sklepie przed wysyłką był starannie sprawdzony oraz właściwie zabezpieczony.

W trakcie transportu mogą powstać ewentualne uszkodzenia ze względu na nieuwagę lub niedbalstwo firmy kurierskiej. Jeżeli więc otrzymacie Państwo uszkodzony przedmiot prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą firmą, a także wypełnienie protokołu szkody przy kurierze, co ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od przewoźnika.W takim przypadku prosimy powiadomić nas o uszkodzeniu przesyłając zdjęcie uszkodzenia i protokół szkody.Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej, na adres: reklamacjagrzejniki@gmail.com, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 725 204 060 lub pisemnie na adres korespondencyjny sprzedającego: ESPERTO Przemysław Miłkowski, Świniarsko 17, 33-395 Chełmiec. W przypadku telefonicznego zgłoszenia reklamacji, przekażemy wszelkie niezbędne informacje w celu skutecznego złożenia reklamacji. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane na podstawie zgłoszenia konsumenta oraz złożonych w toku rozpatrywania reklamacji dokumentów (np. protokół szkody spisany z kurierem – jeżeli został sporządzony) lub zdjęć;Rozpatrując reklamację Sprzedawca może żądać od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację Klienta, ale również pozwalających sklepowi dojść roszczeń przysługujących mu od przewoźnika uszkodzonego towaru na podstawie umów zawartych pomiędzy sklepem a przewoźnikiem.Protokół uszkodzenia towaru, sporządzony  podczas odbioru towaru, w obecności kuriera, jest bardzo istotnym elementem dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę, nie stanowi jednak warunku rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Kupującego

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY                                                                                                                               

Prawo odstąpienia od umowy

 

Klient ma prawo w ciągu 14dni kalendarzowych od  dnia w którym Klient lub upoważniona przez niego osoba (inna niż przewoźnik) odebrała towar odstąpić od zawartej umowy. Oświadczenie może posiadać treść:”.

– Ja […] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy […] zawartej dnia […] z Przemysławem Miłkowskim ESPERTO, ul. Wojnarowa 313 lok 3, 33-322 Korzenna

 

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Data

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę - Przemysław Miłkowski ESPERTO, ul. Wojnarowa 313 lok 3, 33-322 Korzenna o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.fischergrzejniki.com.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą  poczty elektronicznej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od  umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  Jeżeli jednak towar został dostarczony do Państwa miejsca zamieszkania na dzień zawarcia umowy, a ze względu na charakter rzeczy nie jest możliwe jej odesłanie w zwykły sposób pocztą, towar zostanie przez nas odebrany.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy, w przypadku ziszczenia się przesłanek wskazanych w treści art. 38 Ustawy o o prawach konsumenta, w szczególności gdy:
- przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowa została zawarta w drodze aukcji publicznej;
 

GWARANCJA                                                                                                                                                                                   

Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta. Gwarancja producenta na grzejniki wynosi 5 lat. Dowodem gwarancji jest paragon lub faktura VAT wysyłane zawsze razem z zakupionym produktem. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Mamy nadzieję, że nasze starania mające na celu stały wzrost standardów produkcji, pięcioletni okres gwarancji, utrzymanie ciągle niewysokiego pułapu cenowego, rozszerzenie gamy oferowanych modeli, spotkają się z przychylnością wśród naszych odbiorców sprawią Państwu dużo radości i zadowolenia. Sklep Fischergrzejniki oferuje szeroką gamę różnorodnych grzejników łazienkowych i dekoracyjnych odznaczających się wysoką funkcjonalnością i oryginalnym wzornictwem, które sprawi, że każde wnętrze będzie wyjątkowe.

Zapewniamy korzystne ceny, wysoką jakość, ale przede wszystkim szyk i oryginalność pomysłów. Pragniemy, aby nasze produkty wywoływały pozytywne emocje, a wnętrza nabierały szczególnego charakteru. Posiadamy ogromne doświadczenie w sprzedaży na Allegro, dzięki czemu zakupy u nas to pewność i gwarancja Państwa zadowolenia.

Gwarancja realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Szczegółowe informacji dotyczące warunków udzielanej gwarancji określi dokument gwarancyjny, dostarczony wraz z zakupionym towarem.

Rękojmia za wady  

 

Z wadą fizyczną, mamy do czynienia w sytuacji, gdy rzecz sprzedana jest niezgodna z umową. W szczególności, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Sprzedawca jest również odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z regulacją wskazaną w art. 556-576[4] Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

Koszty, jakie poniósł kupujący w związku z dokonaniem wymiany towaru pokrywa Sprzedawca

Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

Uprawnienia nabywcy przysługujące z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy są niezależne od uprawnień wynikających z  gwarancji.

Wykonanie uprawnień wynikających z gwarancji pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

Odpowiadamy za wady fizyczne rzeczy, jeżeli zostaną one stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi (kupującemu).

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                            

Dane osobowe przekazywane nam przez kupujących, są przetwarzane przez ESPERTO – Przemysław Miłkowski Wojnarowa 313/3, 33-322 Korzenna
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz  jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach jak również wysłania przez firmę Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail zdefiniowany w zamówieniu, jednorazowej ankiety dotyczącej programu "Zaufane Opinie" oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – po zalogowaniu na swoje konto na stronie

CIASTECZKA                                                                                                                                                                                     

 

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego

WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje

politykę prywatności sklepu.

Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na

ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw.

"TRYBIE PRYWATNOŚCI", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji

przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej sklep internetowy traktuje jako

ŚWIADOMĄ ZGODĘ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co MA umożliwić poprawne działanie serwisu.


Regulamin sklepu obowiązujący do 25 grudnia 2014- kliknij

Subscribe to newsletters
Email: